Ensiapu­koulutukset

Voit valita ryhmällesi juuri teille sopivan opiskelumuodon ensiapukurssin teoriaopiskeluun. Teoriaosuuden läpikäyminen verkkokurssina mahdollistaa opiskelun ilman paikka- ja aikarajoitteita täysin omaan tahtiisi. Sinä päätät missä ja milloin opiskelet. Webinaariluento kerää osallistujat yhteen ruudun ääreen tiettynä aikana ympäri maailmaa. Aina voit myös tilata meidän kokeneen kouluttajan pitämään teille perinteisen ensiapukurssin kokonaan lähiopetuksena.

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiapukursseista – meidän kanssa opit varmasti. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Myös nämä kurssit voidaan toteuttaa yhdistelmäkursseina.

Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välitöntä fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavulla mahdollisesti pelastat toisen hengen, estät autettavan vammojen tai sairaskohtauksen pahenemisen ja uusien vammojen syntymisen. Rikoslain 21 luvun 15 pykälän mukaan jokaisella meistä on velvollisuus auttaa ja antaa apua omien taitojensa mukaan.

Ensiaputaidot ovat oikeasti yksikertaisia kansalaistaitoja ilman erillisiä erikoisvälineitä. Taitojen tulee olla helposti opittavissa, ymmärrettävissä ja toistettavissa todellisessa auttamistilanteessa. Kursseillamme opit muun muassa ilmatien avaamisen, painanta puhalluselvytyksen ja sydäniskurin käytön, vertavuotavan haavan tyrehdyttäminen. Uskalla pysähtyä tilanteeseen, tee tilannearvio ja tee päätös toiminnasta. Hätänumerosta 112 saat apua tilanteeseen.

Kaikki ensiapukoulutuksemme täyttävät työturvallisuuslain edellytykset työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä. Yrittäjä voi hakea koulutuskustannuksistaan KELA:n korvaukseen oikeuttavia ensiapukoulutukseen liittyviä kustannuksia