Ensiapu­koulutukset - lähiopetus

Koulutuksien sisällöt vaihtelevat niiden keston mukaan. Eli mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin erilaisia aiheita käydään koulutuksessa läpi ja harjoitellaan. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Näiden toteutus on mahdollista myös yhdistelmäkursseina.

Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

  • Etusivu
  • Ensiapu­koulutukset - lähiopetus

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välitöntä fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavulla mahdollisesti pelastat toisen hengen, estät autettavan vammojen tai sairaskohtauksen pahenemisen ja uusien vammojen syntymisen. Rikoslain 21 luvun 15 pykälän mukaan jokaisella meistä on velvollisuus auttaa ja antaa apua omien taitojensa mukaan.

Ensiaputaidot ovat oikeasti yksikertaisia kansalaistaitoja ilman erillisiä erikoisvälineitä. Niiden tulee olla helposti opittavissa, ymmärrettävissä ja toistettavissa todellisessa auttamistilanteessa. Kursseillamme opit muun muassa ilmatien avaamisen, painanta puhalluselvytyksen ja sydäniskurin käytön, vertavuotavan haavan tyrehdyttäminen. Opit myös paljon hätänumero 112:sta. Muista, tärkeintä sinun on uskaltaa pysähtyä tilanteeseen, tehdä tilannearvio ja tehdä päätös toiminnasta.

Kaikki ensiapukoulutuksemme täyttävät työturvallisuuslain edellytykset työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä. Olemme SPR:n sopimuskumppaneita ja tarvittaessa voimme toteuttaa ensiapukurssit myös SPR:n kursseina. Yrittäjä voi hakea koulutuskustannuksistaan korvauksia KELA:lta.