Turvallisuus- ja ammattipätevyys­koulutukset

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen arvokkainta ja tärkeintä pääomaa. Työtapaturma aiheuttaa henkilökohtaisia kärsimyksiä, ja yritykselle se tuo lisäkustannuksia. Turvallisuutta laiminlyödään usein kiireen ja tietämättömyyden varjolla. Onnettomuuksien ehkäisy on edullisempaa ja kuin vahinkojen korjaaminen.

Ajoneuvon paloturvallisuus

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan toiminta ajoneuvopalotilanteissa ja kunnossapitotyön merkitys ennaltaehkäistäessä ajoneuvopalo.

Koulutuksen tavoitteet: edistää työturvallisuutta kuljettajan työssä ja ajoneuvon paloriskien vaarojen tiedostaminen. Tiedostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys ajoneuvopalojen torjunnassa sekä lisätä matkustajaturvallisuutta. Arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä, tuntee oman vastuunsa, tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavaa säädäntöä, ymmärtää ennakkosuunnittelun merkityksen, osaa tehdä tulityöt turvallisesti sekä tarvittaessa tilata em. palvelun tuottajalta ja siihen sisältyvät vastuut ja velvoitteet.