Turvallisuus- ja ammattipätevyys­koulutukset

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen arvokkainta ja tärkeintä pääomaa. Työtapaturma aiheuttaa henkilökohtaisia kärsimyksiä, ja yritykselle se tuo lisäkustannuksia. Turvallisuutta laiminlyödään usein kiireen ja tietämättömyyden varjolla. Onnettomuuksien ehkäisy on edullisempaa ja kuin vahinkojen korjaaminen.

Alkusammutus-koulutus

TURVALLINEN ARKI -alkusammutuskoulutus

Mitä paremmin olet kartoittanut kotisi tai työpaikkasi riskit ja tehnyt niihin ennakkosuunnitelman sen paremmin pystyt kohtaaman esimerkiksi tulipalon. Ennakoidessasi tulipalon riskejä, teet jo palontorjuntatyötä. Tulipalon ehkäisy on halvempaa ja helpompaa kuin sen sammuttaminen. Tulipalo rikkoo arjen turvallisuuden, siksi alkusammutusta tulee harjoitella.

Arjen turvallisuudessa vaarojen ennakointi ja ennaltaehkäisy on parasta paloturvallisuutta. Koulutuksen teoriaosuudessa painotamme ennakoinnin tärkeyttä työ ja vapaa-ajalla turvallisen ympäristön luomiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään, oman toiminnan merkitys on arjen turvallisuuteen ja ympäristöön.

Riskien tunnistaminen ja toiminta arjen turvallisuuden rikkoutuessa, esimerkiksi tulipalossa, ovat alkusammutuskoulutuksen teoriaosuuden ydinasioita:

  • Riskit ja niiden ennaltaehkäisy
  • Rakenteelliset paloturvallisuusratkaisut
  • Hätäilmoitus
  • Tulipalon kehittyminen
  • Toiminta tulipalotilanteessa
  • Poistuminen ja pelastaminen
  • Alkusammutusvälineet
  • Oikea sammutin oikeaan paikkaan

Harjoituksessa jokainen osallistuja pääsee tekemään alkusammutusharjoituksen nestesammuttimella, sammutuspeitteellä ja olosuhteiden salliessa myös pikapalopostilla.