Ensiapu­koulutukset - lähiopetus

Koulutuksien sisällöt vaihtelevat niiden keston mukaan. Eli mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin erilaisia aiheita käydään koulutuksessa läpi ja harjoitellaan. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Näiden toteutus on mahdollista myös yhdistelmäkursseina. Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

Ensiavun perusteet 1 -kurssi (16 tuntia)

Ensiavun perusteet 1-kurssilla opit henkeäpelastavien taitojen lisäksi paljon muuta. Kurssilla on teoriaa, ryhmätöitä ja paljon harjoituksia alla mainituista aiheista:

 • auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • hätäensiavun perusteet
 • tajuttomalle annettava ensiapu
 • elvytys ja sydäniskurin (defibrillaattorin) käyttö
 • vierasesine hengitysteissä
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • haavat
 • tavallisimmat sairauskohtaukset
 • palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • nivelvammat ja murtumat
 • myrkytykset

Ensiavun perusteet 1-kurssin todistus on voimassa kolme vuotta. Kurssin voi päivittää kolmeksi vuodeksi eteenpäin Ensiapu 4 – tai 8 -kursseilla. Tästä kurssista voi saada kaksi Traficomin ammattipätevyyspäivää.