Ensiapu­koulutukset - lähiopetus

Koulutuksien sisällöt vaihtelevat niiden keston mukaan. Eli mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin erilaisia aiheita käydään koulutuksessa läpi ja harjoitellaan. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Näiden toteutus on mahdollista myös yhdistelmäkursseina. Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

Ensiapu 4 -kurssi

Ensiapu 4 –kurssi on todella tehokas henkeäpelastavien ensiaputoimenpiteiden oppimiseen. Kurssilla opetellaan seuraavat aiheet teoriassa ja käytännössä:

  • tajuttoman käsittely
  • elvytys ja sydäniskurin (defibrillaattorin) käyttö
  • vierasesineen poisto hengitysteistä
  • runsaan verenvuodon tyrehdytys
  • sokin ensiapu

Voit osallistua kurssille ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa kurssista Trekon ensiaputodistuksen. Tästä kurssista ei voi saada Traficomin ammattipätevyyspäivää.