Ensiapu­koulutukset - lähiopetus

Koulutuksien sisällöt vaihtelevat niiden keston mukaan. Eli mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin erilaisia aiheita käydään koulutuksessa läpi ja harjoitellaan. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Näiden toteutus on mahdollista myös yhdistelmäkursseina. Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

Ensiapu 8 -kurssi

Tällä ensiapukurssilla opetellaan henkeäpelastavien hätäensiaputaitojen lisäksi yleisimpien sairaskohtauksien ensiapua. Kurssi sisältää luentoja ja paljon harjoituksia.

Ensiapu 8 -kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

  • toiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa
  • pyörtymisen, tajuttomuuden ja elottomuuden ero
  • autettavan tutkiminen ja hätäensiavun tarpeen arviointi
  • elvytys ja sydäniskurin (defibrillaattorin) käyttö
  • vieras esineen poisto hengitysteistä
  • haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • shokki
  • yleisimmät sairauskohtaukset
  • palovammat

Voit osallistua Ensiapu 8 -kurssille ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Kurssista voi saada yhden Traficomin ammattipätevyyspäivän. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa kurssista Trekon ensiaputodistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta.