Ensiapu­koulutukset - lähiopetus

Koulutuksien sisällöt vaihtelevat niiden keston mukaan. Eli mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin erilaisia aiheita käydään koulutuksessa läpi ja harjoitellaan. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Näiden toteutus on mahdollista myös yhdistelmäkursseina. Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

Ensiavun perusteet 2 -kurssi (16 tuntia)


Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Ensiavun perusteet 2 sisältää

° auttamistoiminta vaativissa tilanteissa

° elvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

° tajuttomalle annettava ensiapu

° verenkierron häiriötila (sokki)

° vierasesine hengitysteissä

° vammamekanismin merkitys vamman synnyssä

° loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

° rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

° ranka- ja raajavammat

° pään- ja kasvojen vammat
° vammojen ensiapu

° murtumat

° nivel- sekä pehmytkudosvammat

° rasitus- ja lihasvammat

° loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

° ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

° ensiapu ja ehkäisy kylmän / lämmön aiheuttamissa vammoissa

° ryhmäkohtaiset erityisaiheet

° ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

° oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

° valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan