Ensiapu­koulutukset

Voit valita ryhmällesi juuri teille sopivan opiskelumuodon ensiapukurssin teoriaopiskeluun. Teoriaosuuden läpikäyminen verkkokurssina mahdollistaa opiskelun ilman paikka- ja aikarajoitteita täysin omaan tahtiisi. Sinä päätät missä ja milloin opiskelet. Webinaariluento kerää osallistujat yhteen ruudun ääreen tiettynä aikana ympäri maailmaa. Aina voit myös tilata meidän kokeneen kouluttajan pitämään teille perinteisen ensiapukurssin kokonaan lähiopetuksena. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiapukursseista – meidän kanssa opit varmasti. Yleisimmät ensiapukoulutuksemme ovat Ensiapu 8 ja kaksi päiväinen Ensihoidon perusteet 1. Myös nämä kurssit voidaan toteuttaa yhdistelmäkursseina. Ensiaputaidot vaativat kertausta. Osallistu ensiapukurssille ja kertaa ensiaputaitojasi vähintään kolmen vuoden välein.

Ensiavun perusteet 2 -kurssi (16 tuntia)


Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Ensiavun perusteet 2 sisältää

° auttamistoiminta vaativissa tilanteissa

° elvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

° tajuttomalle annettava ensiapu

° verenkierron häiriötila (sokki)

° vierasesine hengitysteissä

° vammamekanismin merkitys vamman synnyssä

° loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

° rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

° ranka- ja raajavammat

° pään- ja kasvojen vammat
° vammojen ensiapu

° murtumat

° nivel- sekä pehmytkudosvammat

° rasitus- ja lihasvammat

° loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

° ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

° ensiapu ja ehkäisy kylmän / lämmön aiheuttamissa vammoissa

° ryhmäkohtaiset erityisaiheet

° ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

° oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

° valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan