Turvallisuus- ja ammattipätevyys­koulutukset

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen arvokkainta ja tärkeintä pääomaa. Työtapaturma aiheuttaa henkilökohtaisia kärsimyksiä, ja yritykselle se tuo lisäkustannuksia. Turvallisuutta laiminlyödään usein kiireen ja tietämättömyyden varjolla. Onnettomuuksien ehkäisy on edullisempaa ja kuin vahinkojen korjaaminen.

eTYÖTURVAKORTTI verkko-opiskeluna

eTyöturvakorttikoulutus sisältää työturvallisuuden yleisiä perusasioita toimialariippumattomasti. Koulutus antaa hyvän pohjan työpaikkakohtaiselle perehdytykselle ja työn opastukselle. Koulutus on voimassa 5 vuotta. Koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan.

eTyöturvakorttikoulutus toimii myös hyvänä osana työntekijän perehdytystä. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta, osallistuja saa koulutussisällön erittelevän todistuksen sekä Trinno-eTYÖTURVAKORTIN. Työntekijä vahvistaa saaneensa tämän perehdytyskoulutuksen allekirjoittamalla saamansa todistuksen.

Kurssilla käsitellään alla näkyvät aiheet. Tästä linkistä pääset näkemään kurssin tarkat asiasisällöt.

  • Työsuojelun perusteet
  • Oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle
  • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
  • Turvallinen työskentely ja vaaroilta suojautuminen
  • Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen
  • Ympäristöasiat, ekologisuus ja jätteiden käsittely
  • Paloturvallisuus ja toimiminen onnettomuustilanteessa

Työnantaja, pyydä tarjous työntekijän perehdytyspaketista! Palvelualojen ensiapukurssi ja eTyöturvakortti säästävät aikaasi ja kustannuksiasi.