Palvelut

Palvelut

Meiltä saat käytännönläheiset turvallisuuskoulutukset yrityksesi omassa toimintaympäristössä. Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi muun muassa 60 osallistujan EA1-kurssin ja noin 500 osallistujan alkusammutuskoulutuksen.

Tilaa TYKY -päiväksi ensiavun ja alkusammutuksen tehokas yhdistelmäpaketti!


Ensiavun koulutukset – monta erilaista tapaa toteuttaa ne

Treko tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ensiavun koulutukset monella eri tapaa. Työnantajien suosiossa ovat nykyaikaiset yhdistelmäkurssit, koska ne ovat erittäin kustannustehokkaita. Yhdistelmäkursseissa ensiapukurssin teoriaosuus suoritetaan joko webinaarina tai täysin oman aikataulun mukaan verkko-opintoina. Edelleen toteutamme kursseja perinteisellä luokkaopetusmallilla. Koulutusmateriaalimme ovat tuottaneet ensihoidon ammattilaiset. He ovat nähneet, kuinka yksinkertaisilla maallikoensiaputaidoilla voidaan auttaa tai jopa pelastaa läheisen henki.

Voit valita seuraavista ensiavun yhdistelmäkoulutuksista: Ensiapu 4Ensiapu 8Ensiavun perusteet 1 ja 2. Teoriaosuuden ja harjoituksen hyväksytysti suorittanut kurssilainen saa TREKO:n kolme vuotta voimassa olevan ensiaputodistuksen.

Tulemme sinne missä sinä olet! Olemme saaneet kiitosta työympäristössä ja maastossa toteutettavista harjoituksista. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä ja oppimisen iloa. Toimipaikalla tutustumme tilaajan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Näin voimme kohdentaa kurssin aiheet vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.

Kurssiemme käytännönläheinen lähestymistapa on saanut paljon kiitosta. Kouluttajiemme ammatillinen kokemus tuo toisenlaisen näkökulman esittää asioita. Ensiapukurssiemme sisällöt noudattavat Käypä hoito -suosituksia ja ne ovat yhteneviä SPR:n kurssien kanssa.


Ensiavun määritelmä ja ensiapukoulutuksen tavoitteet

Suomen Elvytysneuvosto on määritellyt ensiavun seuraavasti: ”Ensiapu on ensimmäisen vaiheen hoitoa akuuttiin sairauteen tai vammaan. Sen tavoitteita ovat elämän ylläpitäminen, kärsimyksen vähentäminen, sairauden pahenemisen ja lisävammojen ehkäisy sekä toipumisen edistäminen. Ensiapua voi antaa kuka tahansa, missä tahansa tilanteessa – myös itselleen.

Ensiapukoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja tunnistaa ensiavun tarpeen, osaa arvioida tilanteen ja tämän jälkeen hankkia lisäapua aktivoimalla ensihoitojärjestelmä soittamalla 112 tai hankkimalla muuta ammattiapua. Koulutuksen tavoitteena on myös, että osallistuja osaa keskittää ensiaputoimenpiteet niitä eniten tarvitseville ja osaa auttamistoimissaan hyödyntää asianmukaista osaamistaan, mutta myös tunnistaa omien taitojensa rajallisuus.  

Työturvallisuuskortti

AS1-alkusammutuskoulutus

Nopea reagointi alkavaan tulipaloon alkusammuttimella tai onnettomuudessa hätäkatkaisijaa painaessaan työntekijä voi pelastaa koko tuotantoprosessin ja työntekijöiden työpaikat. Alkusammutuskoulutuksessa painotamme ennaltaehkäisyn merkitystä. Turvallisuusko on kallista, mieti tulipaloa!


Käytännönläheisyys mukana harjoitteissa

Olemme saaneet kiitosta myös harjoituksista, jotka on viety kurssilaisten omaan työympäristöön. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä sekä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Työyhteisöissä pidetyillä kursseilla kohdennamme kurssin sisältöä asiakkaamme tarpeiden ja osaamistason mukaan.