Palvelut

Palvelut

Meiltä saat käytännönläheiset turvallisuuskoulutukset yrityksesi omassa toimintaympäristössä. Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi muun muassa 60 osallistujan EA1-kurssin. Tilaa TYKY -päiväksi ensiavun ja alkusammutuksen tehokas yhdistelmäpaketti!


Ensiapukurssi – nyt voit itse valita sen toteutustavan

Laadukkaat kurssit työyhteisöille, järjestöille ja yksityishenkilöille. Kurssiemme käytännönläheinen lähestymistapa on saanut paljon kiitosta. Kouluttajiemme ammatillinen kokemus tuo toisenlaisen näkökulman esittää asioita. Ensiapukurssiemme sisällöt noudattavat Käypä hoito -suosituksia ja ne ovat yhteneviä SPR:n kurssien kanssa.

Tulemme sinne minne haluat! Olemme saaneet kiitosta työympäristössä ja maastossa toteutettavista harjoituksista. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä ja oppimisen iloa. Toimipaikalla tutustumme tilaajan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Näin voimme kohdentaa kurssin aiheet vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.

Ensiavun verkkokoulutukset

Treko tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ensiavun teoriaosuuden verkko-opiskeluna. Koulutusmateriaalin ovat tuottaneet ensihoidon ammattilaiset. He ovat nähneet, kuinka yksinkertaisilla maallikoensiaputaidoilla voidaan auttaa tai jopa pelastaa läheisen henki.

Verkkokoulutuksia on kaikkiaan neljä: Ensiapu 4Ensiapu 8Ensiavun perusteet 1 ja 2, Palvelualojen ensiapukurssi. Suoritetusta verkkoteoriaosuudesta kurssilainen saa PDF -todistuksen sähköpostiinsa. Teoriaosuuden lisäksi on erittäin tärkeää osallistua ensiaputaitojen käytännön harjoitukseen.

Voit valita seuraavista ensiavun yhdistelmäkoulutuksista: Ensiapu 4Ensiapu 8Ensiavun perusteet 1 ja 2, Palvelualojen ensiapukurssi


Perinteiset ensiapukurssit luokkaopetuksena

Meidän kauttamme saat myös perinteiset ensiapukurssit – Ensiapu 4Ensiapu 8, Ensiavun perusteet 1 ja 2 -kurssit. Olemme SPR:n sopimuskumppaneita ja voimme toteuttaa kaikki edellä mainitut kurssit myös heidän standardin mukaan.

Ensiavun määritelmä ja ensiapukoulutuksen tavoitteet

Suomen Elvytysneuvosto on määritellyt ensiavun seuraavasti: ”Ensiapu on ensimmäisen vaiheen hoitoa akuuttiin sairauteen tai vammaan. Sen tavoitteita ovat elämän ylläpitäminen, kärsimyksen vähentäminen, sairauden pahenemisen ja lisävammojen ehkäisy sekä toipumisen edistäminen. Ensiapua voi antaa kuka tahansa, missä tahansa tilanteessa – myös itselleen.

Ensiapukoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja tunnistaa ensiavun tarpeen, osaa arvioida tilanteen ja tämän jälkeen hankkia lisäapua aktivoimalla ensihoitojärjestelmä soittamalla 112 tai hankkimalla muuta ammattiapua. Koulutuksen tavoitteena on myös, että osallistuja osaa keskittää ensiaputoimenpiteet niitä eniten tarvitseville ja osaa auttamistoimissaan hyödyntää asianmukaista osaamistaan, mutta myös tunnistaa omien taitojensa rajallisuus.  

eTyöturvakortti

Työturvallisuuskoulutus on nyt mahdollista myös verkko-opiskeluna. Suorita tämä kurssi silloin kun se sinulle sopii – enää sinun ei tarvitse istua luokassa koko päivää.

Turvallinen arki -alkusammutuskoulutus

Nopea reagointi alkavaan tulipaloon alkusammuttimella tai onnettomuudessa hätäkatkaisijaa painaessaan työntekijä voi pelastaa koko tuotantoprosessin ja työntekijöiden työpaikat. Alkusammutuskoulutuksessa painotamme ennaltaehkäisyn merkitystä. Turvallisuusko on kallista, mietippä tulipaloa!
Käytännönläheisyys mukana harjoitteissa

Olemme saaneet kiitosta myös harjoituksista, jotka on viety kurssilaisten omaan työympäristöön. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä sekä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Työyhteisöissä pidetyillä kursseilla kohdennamme kurssin sisältöä asiakkaamme tarpeiden ja osaamistason mukaan.