Palvelut

Palvelut

Meiltä saat käytännönläheiset turvallisuuskoulutukset yrityksesi omassa toimintaympäristössä. Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi muun muassa 60 osallistujan EA1-kurssin ja noin 500 osallistujan alkusammutuskoulutuksen.

Tilaa TYKY -päiväksi ensiavun ja alkusammutuksen tehokas yhdistelmäpaketti!

AS1-alkusammutuskoulutus

Nopea reagointi alkavaan tulipaloon alkusammuttimella tai onnettomuudessa hätäkatkaisijaa painaessaan työntekijä voi pelastaa koko tuotantoprosessin ja työntekijöiden työpaikat. Alkusammutuskoulutuksessa painotamme ennaltaehkäisyn merkitystä. Turvallisuusko on kallista, mieti tulipaloa!


Ensiavun koulutukset – monta erilaista tapaa toteuttaa ne

Treko tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ensiavun koulutukset monella eri tapaa. Työnantajien suosiossa ovat nykyaikaiset yhdistelmäkurssit, koska ne ovat erittäin kustannustehokkaita. Yhdistelmäkursseissa ensiapukurssin teoriaosuus suoritetaan joko webinaarina tai täysin oman aikataulun mukaan verkko-opintoina. Edelleen toteutamme kursseja perinteisellä luokkaopetusmallilla. Koulutusmateriaalimme ovat tuottaneet ensihoidon ammattilaiset. He ovat nähneet, kuinka yksinkertaisilla maallikoensiaputaidoilla voidaan auttaa tai jopa pelastaa läheisen henki.

Voit valita seuraavista ensiavun yhdistelmäkoulutuksista: Ensiapu 4Ensiapu 8Ensiavun perusteet 1 ja 2. Teoriaosuuden ja harjoituksen hyväksytysti suorittanut kurssilainen saa TREKO:n kolme vuotta voimassa olevan ensiaputodistuksen.

Tulemme sinne, missä sinä olet! Olemme saaneet kiitosta työympäristössä ja maastossa toteutettavista harjoituksista. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä ja oppimisen iloa. Toimipaikalla tutustumme tilaajan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Näin voimme kohdentaa kurssin aiheet vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.

Kurssiemme käytännönläheinen lähestymistapa on saanut paljon kiitosta. Kouluttajiemme ammatillinen kokemus tuo toisenlaisen näkökulman esittää asioita. Ensiapukurssiemme sisällöt noudattavat Käypä hoito -suosituksia ja ne ovat yhteneviä SPR:n kurssien kanssa.


Ensiavun määritelmä ja ensiapukoulutuksen tavoitteet

Suomen Elvytysneuvosto on määritellyt ensiavun seuraavasti: ”Ensiapu on ensimmäisen vaiheen hoitoa akuuttiin sairauteen tai vammaan. Sen tavoitteita ovat elämän ylläpitäminen, kärsimyksen vähentäminen, sairauden pahenemisen ja lisävammojen ehkäisy sekä toipumisen edistäminen. Ensiapua voi antaa kuka tahansa, missä tahansa tilanteessa – myös itselleen.

Ensiapukoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuja tunnistaa ensiavun tarpeen, osaa arvioida tilanteen ja tämän jälkeen hankkia lisäapua aktivoimalla ensihoitojärjestelmä soittamalla 112 tai hankkimalla muuta ammattiapua. Koulutuksen tavoitteena on myös, että osallistuja osaa keskittää ensiaputoimenpiteet niitä eniten tarvitseville ja osaa auttamistoimissaan hyödyntää asianmukaista osaamistaan, mutta myös tunnistaa omien taitojensa rajallisuus.  


Työturvallisuuskortti-koulutus

Työturvallisuuden kehittämiseksi on kehitetty valtakunnallinen Työturvallisuuskorttikoulutus. Yhden päivän mittaisen kurssin ja kirjallisen kokeen suorittamalla, saa kurssilainen henkilökohtaisen vihreän Työturvallisuuskortin. Jos yrityksesi todella haluaa rahoilleen vastinetta, ota meihin heti yhteyttä. Olemme ajatelleet tuon kahdeksan tuntisen koulutuksen uudestaan – koulutuspäivä on täynnä toimintaa, ei paikallaan istumista luokassa.

Koulutukseemme kuuluu teoriaosuus, mutta päivään kuuluu useita erittäin hyödyllisiä ja opettavaisia työpaikan turvallisuuskulttuuria edistäviä harjoituksia. Käytännön kokemuksien kautta, olemme todenneet tehokkaan turvallisuuskoulutuksen koostuvan tietojen ja taitojen kehittämisestä.

Ennen koulutuspäivää teemme yritykseenne tutustumiskäynnin ja suunnittelemme yhdessä juuri teidän yritykseen ja toimialaan sopivan Työturvallisuuskorttikoulutuksen. Koulutuksemme sopii erittäin hyvin niin uusien työntekijöille kuin myös kokeneempien työntekijöiden perehdytyksenä yrityksenne turvallisuusorganisaatioon ja turvallisuuskulttuuriin. Koulutuksemme tärkein tavoite on onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy ympäristön riskejä tunnistaen, mutta koulutamme heidät myös toimimaan onnettomuustilanteissa.

Meidän tapa toteuttaa Työturvallisuuskorttikoulutus on testattu ja palautteet ovat olleet vain kiitettäviä. Erityismainnan on saanut koulutuspäivän toiminnallisuus. Olemme kehittäneet koulutustamme yhdessä Kingspan Insulation:in kanssa. Kingspan Insulation on maailman johtava fenoli-, polyuretaani- ja tyhjiöeristelevyjen valmistaja. Olemme vastanneet koulutuksellamme heidän tarpeeseensa kouluttaa työntekijöistä turvallisuusorientoituneita ja tarpeellisten turvallisuustaitojen osaajia. Olemme varmoja, että koulutuksemme soveltuu myös teidän yrityksellenne.


Käytännönläheisyys mukana harjoitteissa

Olemme saaneet kiitosta myös harjoituksista, jotka on viety kurssilaisten omaan työympäristöön. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä sekä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Työyhteisöissä pidetyillä kursseilla kohdennamme kurssin sisältöä asiakkaamme tarpeiden ja osaamistason mukaan.