Referenssit

PORKKA – Tulitöitä ja ensiapua

”Laajensimme ja syvensimme tehtaamme henkilöstön ensiaputaitoja ja -osaamista. Kurssin toteutuksessa otettiin hyvin huomioon lähtötasomme ja erityistarpeemme. Kouluttajana toimi ensihoidon kokenut ammattilainen. Hänen esimerkkinsä oikeista tapahtuneista tilanteista olivat hyvin avaavia.

Lisäksi TREKO toteutti henkilökunnallemme Tulityökoulutuksen. Kokenut pelastusalan ammattilainen osasi esimerkeillään avata meille ennaltaehkäisevän työn merkityksen vahinkojen torjunnassa. Olemme erittäin tyytyväisiä molempiin koulutuksiin.

Marko Kaukolammi

Tehtaan johtaja

PORKKA Oy

JST SOLUM – väkivallan ehkäisy ja ennakointi

Solum on mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoava yritys ja tarvitsemme säännöllisesti koulutusta mm. väkivallan ehkäisyyn. 

Kaikki ohjaajamme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja kohtaamme työssämme usein vaihtuvia tilanteita ja ennakointi tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. 

Treko kävi kouluttamassa Tampereen yksiköidemme henkilöstöä väkivallan ehkäisyyn ja ennakointiin. Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen, laadukas ja mm. asiaan liittyvää lakia käytiin hyvin läpi. Kouluttaja oli todella ammattitaitoinen ja hänellä oli laaja kokemus aiheesta. Hän keskittyi juuri oikeisiin, työntekijöitämme hyödyttäviin asioihin ja piti mielenkiinnon yllä koko koulutuksen ajan. Vaikka kaikilla on terveysalan koulutus ja vahva osaaminen, saimme koulutuksesta valtavasti ajateltavaa ja muistinvirkistystä. Koulutuksen varaaminen, suunnittelu ja toteutus toimi helposti ja moitteettomasti. Aiomme jatkossakin tilata koulutukset Trekolta ja voimme lämpimästi suositella Trekoa. 

Kati Sevenius

Palvelupäällikkö

Jst Solum Oy, Primelife Healthcare Oy

Ovumia, Tampere – tilanneharjoituksia klinikalla

”Treko tuli pitämään ensiapukoulutusta paikan päälle Ovumian Tampereen toimipisteelle.
Vaikka henkilöstömme koostuu terveydenhuollon ammattilaisista, oli koulutus erittäin hyvä ja tiedot saatiin ajan tasalle.
Erityisen hyvänä koettiin, että tilanteita harjoiteltiin omassa työympäristössä ja huomioitiin klinikkamme tilat ja varustelu.
Harjoittelu omissa toimitiloissa toi varmuutta siihen, että mahdollisessa tositilanteessa tiedetään mistä mitäkin löytyy ja kuinka toimitaan.
Henkilökuntamme piti koulutusta laadukkaana ja selkeänä.”

Henna Kuikka

Kätilö, Midwife

Ensiaputaitoja eräoppaille Karkussa

Treko Oy on järjestänyt Eräkarkun Luontoalan ammattitutkinnossa opiskeleville Ensiavun perusteet 1 – ja Ensiavun perusteet 2 -koulutuksia vuodesta 2016 keväisin ja syksyisin. Kahden päivän kurssien sisältö ja toteutus, erityisesti maastossa tehtävät harjoitukset, on räätälöity erä- ja luonto-oppaan työtä ajatellen.

Olemme erittäin tyytyväisiä kouluttajan osaamiseen ja ammattitaitoon, ja voimme hyvillä mielin suositella Treko Oy:n laajempaa ensiapukoulutusta sitä tarvitseville.

Linjanjohtaja Hanna-Leena Havela

Karkun evankelinen opisto/ Eräkarkku

Onnistunut alku­sammutus­koulutus SNT-Groupilla

” Järjestimme yhdessä Treko Oy:n kanssa räätälöidyn alkusammutuskoulutuksen yrityksemme henkilökunnalle. Koulutus sisälsi hyvin käytännönläheisen teoriaosuuden, turvallisuuskierroksen tiloissamme ja varsinaisen alkusammutusharjoituksen eri sammutusvälineillä.

Teoriaosuus oli mukaansa tempaava käytännön esimerkkien avulla toteutettu kokonaisuus. Turvallisuuskävelyllä henkilökunta pääsi havainnoimaan mahdollisia turvallisuuspuutteita yrityksessämme Treko Oy:n jakaman ohjeistuksen mukaisesti. Varsinainen alkusammutusharjoittelu oli myös hyvin toteutettu, jossa henkilökunta pääsi harjoittelemaan sammutusta erilaisilla sammutusvälineillä.

Palaute osallistujilta oli vain ja ainoastaan positiivista niin koulutuksesta kuin kouluttajistakin”

SNT-GROUP OY – Vesa Salminen

Foodwest

Ensiapu 8-yhdistelmäkoulutus oli tarpeisiimme oikein sopiva: kurssilla käytiin läpi yleisimmät hätäensiapua vaativat tilanteet ja niissä toimiminen.

Pidimme erityisesti kurssin toteutustavasta, jossa ensin opiskeltiin teoriaa itsenäisesti omassa aikataulussa ja lopuksi kokoonnuttiin yhteen käytännön harjoituksiin, jossa teoria konkretisoitui.

Kouluttajan oma työkokemus ensihoidosta ja pelastusalalta toi koulutukseen asiantuntevan ja käytännönläheisen lähestymistavan.

Hanne Ahonen – Foodwest

M-Files

M-Files on yli 500 henkeä työllistävä ohjelmistotalo, joka tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja. M-Files-ohjelmistoa käytetään jo yli 100 maassa ympäri maailman.

Järjestimme Trekon ensiapukurssin Tampereen ja Espoon toimipisteissämme. Kurssin palaute oli positiivista. Eräs osallistuja kommentoi verkkokurssin olleen ensimmäinen, jossa todella pakotetaan katsomaan opetusvideot, ja näin varmistetaan oppimateriaalin läpikäynti.

Videoissa läpikäydyt aidot tosielämän esimerkit toivat syvyyttä teoriaan. Käytännön koulutusosio täydensi verkkokurssia hyvin. Harjoitusten lisäksi vetäjä rohkaisi kurssilaisia kyselemään mieltä askarruttavia kysymyksiä ja kysymysten käsittelylle oli riittävästi aikaa.”

TUULA TOMMINEN
Director of Nordics Marketing

Tampereen kaupungin virastotalo

Työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo kommentoi verkko ja käytännön yhdistelmä kurssista:

”Henkilöstö voi käydä kurssin kun heille parhaiten sopii. Helpottaa organisointia huomattavasti.”

Kurssilaiset:

”Selkeä ja erittäin hyvä kurssi”

”Näinkin voi näemmä oppia ja vielä hyvin.”

Södra wood

Yrityksemme koko henkilöstö suoritti viime vuoden lopulla Trekon tarjoamat ensiapukurssit EA4 / EA8. Turvallinen työympäristö ja osaava henkilökunta ovat toimintamme ydinajatuksia. Trekon tarjoama koulutus sopii erittäin hyvin toimintamalliimme ja olemmekin todella tyytyväisiä koulutukseen. Koulutus järjestettiin työajan puitteissa ilman, että tuotantoon aiheutui seisokkeja. Lisäksi käytännön koulutukset saatiin joustavasti järjestettyä osaavan kouluttajan toimesta, meille sopivan aikataulun puitteissa. Käytännön koulutuksessa pystyimme vielä painottamaan omaan työpaikkaamme liittyviä riskitekijöitä. Trekon koulutuksen avulla saimme joustavasti koko henkilökunnan ensiapuvalmiuden päivitettyä. Koulutuksen hinta/laatusuhde on kohdallaan ja koulutuspaketti on koottu käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla viestiä on saatu tehostettua. Voin suositella!

Tuija Vehmaa/Södra Wood

Mehiläinen

”Ennakkoluuloja oli verkkokurssia kohtaan, mutta se oli tosi hyvä”

” Nyt minä ymmärrän tämän kurssimuodon tehokkuuden.”

” Paras kurssi missä olen ollut.”

Kangasalan kaupungin varhaiskasvatus

”Käytännön läheinen, meille sopivasti kohdennettu.”

”Paras ensiapukurssi missä olen ollut.”

”Ennakkoluulona pitkästyttävä, mutta kurssi oli kaikkea muuta.”

Kontu

Kontukoti: Treko päivitti koulutuksellaan Kontukodin 70:nen hoitajan ensiaputaitoja syksyllä 2019. Kaikki palautekyselyyn vastanneet suosittelisivat tätä verkkokurssia ystävilleen. 

”Kurssilla sai opiskella omaan tahtiin taukojen kanssa, käytännön harjoitukset olivat hyvät!”

”Hyvä että teorian ja käytännön harjoitteiden välissä oli muutama päivä, kertaus jaasioiden mieliin palautus tuntui omalla kohdallani olevan tehokkaampaa tällä tavalla.”

”Kurssin vetäjä oli hyvä ja asiallinen, saaden porukan hyvin mukaan harjoitteisiin.

”Yrityksen näkökulmasta katsottuna yhteistyö Trekon kanssa oli jämptiä, sujuvaa ja mukavaa. Suosittelen! Arja-Riikka Kataja / Kontu, kaksi.nolla oy

Hämeen ammattikorkeakoulu

Treko Oy on järjestänyt HAMKin Metsätalouden koulutuksessa metsätalousinsinööriopiskelijoille useana lukuvuonna Ensiapu 1 kurssin. Kurssien sisältö ja toteutus on palvellut hyvin opiskelijoiden tarpeita ja metsätalouden koulutuksen työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Ensiapukouluttajat ovat osaavia ammattilaisia ja he ovat toteuttaneet koulutuksen käytännönläheisellä, opiskelijoita innostavalla tavalla. 

Pekka Vuori lehtori HAMK, Metsätalouden koulutus

Hämeen ammatti-instituutti

Koulutamme metsuri-metsäpalvelujen tuottajia. Koulutusohjelmassamme on tällä hetkellä n. 90 opiskelijaa sekä 10 henkilökunnan jäsentä. Olemme tilanneet ensiapukoulutukset (EA1) opiskelijoille sekä henkilökunnalle Treko Oy:ltä vuodesta 2016 lähtien.

Olemme erittäin tyytyväisiä palveluun. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja koulutuksissa on panostettu laatuun. Treko on räätälöinyt käytännön harjoitteet metsäalalle soveltuviksi.

Antti Tiilola
Koulutusohjelmapäällikkö
Hämeen ammatti-instituutti/Evo, metsätalouden koulutusohjelma

Kirjanpitotoimisto Mattila Oy

Osallistuimme Treko Oy:n järjestämään ensiapukoulutukseen. Koulutus on oli sisällöltään meille hyvin soveltuva ja kouluttajat olivat alan erinomaisia kokeneita asiantuntijoita. Joustavuutta toi teoria-osuuden verkkokoulutus-muoto, jolloin työntekijämme pystyivät suorittamaan teoria-osuuden itselle parhaiten sopivan aikataulun mukaan.

Sami Mattila, toimitusjohtaja, Kirjanpitotoimisto Mattila Oy